Öppenvård

Fr.o.m. 2020-03-02 öppnar vi dörrarna för att ge fler möjligheten till behandling! Vi kommer inom ramen för våra ordinarie verksamheter att från och med nu kunna erbjuda kvalificerad öppenvård enligt Minnesotamodellens Tolvstegsprogram. Detta kommer att ske på Håsta Halvvägshus (för män) och på Klaragården (för kvinnor).

Vi riktar oss i första hand till arbetsgivare och andra där behovet av behandling behöver gå hand i hand med att individen har egen bostad

Vi erbjuder:

Abstinensbehandling: vid behov inför behandlingsstart. Antalet vårddygn varierar beroende på typ av missbruk.

Primärfas: innefattar 7 veckor. Antalet behandlingsdagar per vecka bestäms ihop med uppdragsgivare och den enskilde.

Fördjupad fas: antalet dagar varierar beroende på behoven hos den enskilde. Schema görs upp i samråd mellan terapeut, den enskilde och uppdragsgivare. Inom ramen för den fördjupade fasen ingår Anhörigveckor, Kriminalitetsveckor, Vuxnabarnveckor m.m. beroende på den enskildes behov.

Utslussfas: Här ingår att påbörja vår eftervård i Hudiksvall 1 kväll / vecka, återvändardagar och repetitionsveckor. För dem som inte kan ta del av vår öppenvård erbjuds en återvändardag per månad som alternativ.

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär.

Det är du som arbetsgivare som ansöker om stödet här.

För mer information kontakta:

Henrik Nordin
Ägare och verksamhetschef   
Telefon: 0650-320 40
E-post: henrik.nordin@lindalen.com

Katarina Hansson
Ägare och verksamhetschef
Telefon: 0650-320 40
E-post: katarina.hansson@lindalen.com

Magnus Westling
Behandlingsansvarig terapeut
Telefon: 0650-54 84 50
E-post: magnus.westling@lindalen.com

Drogtester och utandningsprov ingår och sker enligt rutin under vårdtiden.

______

Läkarintyg ordnar våra egna läkare för förbyggande sjukpenning under vårdtillfällena.
______

Vid återfall skrivs man ut från behandlingen, alternativt så kan den enskilde få tillnyktra genom vår abstinensbehandling och att ny planering görs ihop med uppdragsgivaren innefattande bl.a. återfallsinventering och återgång i behandling.
______

Notera att hela vår vårdkedja har ramavtal: Avtal 12427 Beroendevård till kommunanställda och därmed ramavtal med många kommuner och bolag inom Inköp Gävleborg avseende inneliggande behandling. Detta gör att du/ni nu kan nyttja både både inneliggande behandlingar och behandling i öppnare former hos oss!