Linnéagården Kvinnobehandling

Linnéagården – behandlingshem och HVB för vuxna kvinnor

Linnéagården är ett behandlingshem enbart för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik.

På Linnéagårdens behandlingshem får du möjlighet att börja prata med andra kvinnor som kan lyssna och förstå eftersom de har samma erfarenheter som du. Vi ser samtalet som utgångspunkten för allt vi gör. Vi hjälper dig att bryta isoleringen och bereda vägen in i gemenskapen. Vi erbjuder lugn och ro, ett ställe att börja växa på och hitta tillbaka till livet igen.

Till vår hjälp har vi 12-stegsprogrammet, grupper och föreläsningar. Vi jobbar tillsammans utifrån de förutsättningar vi har och hjälper varandra att tillfriskna från alkohol- och eller drogberoende.

Primärbehandling för kvinnor

Vår primärbehandling är fem veckor lång. Programmet grundar sig på Minnesotamodellens 12-stegsprogram. Vår utgångspunkt är att ett beroendetillstånd är en livslång (kronisk), fortskridande och dödlig men behandlingsbar sjukdom. Tillfrisknande under drogfrihet sker inom alla livsområden, psykiskt, fysiskt, socialt och själsligt. Individens eget ansvar och förmågor betonas. Beroendesjukdomens yttringar påverkas av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

Behandlingen sker i första hand i grupp, den är kognitiv, konsekvens- och lösningsinriktad med fokus på att individen ska upphöra med sitt användande av alkohol och narkotika och bryta sin destruktiva livsstil med en klart uttalad riktning mot AA/NA som den verksamma behandlingen på sin sjukdom. Vi fokuserar även på de känslomässiga svårigheter som behöver tas om hand, för att inte drogen ska behöva vara ett alternativ i en framtid.

Hur går det till?

Fokus på primärbehandlingen är att du ska avsluta användandet av alkohol och narkotika och bryta den destruktiva livsstilen. Detta sker genom en klart uttalad riktning mot AA/NA som den verksamma behandlingen.

Tillfrisknande under drogfrihet sker inom alla livsområden, psykiskt, fysiskt, socialt och själsligt. Individens eget ansvar och förmågor betonas. Beroendesjukdomens yttringar påverkas av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

  • Här genomgår du en behandling på fem veckor grundad på 12-stegsmodellen
  • Behandlingen sker i första hand i grupp, den är kognitiv, konsekvens- och lösningsinriktad
  • Vi fokuserar på de känslomässiga svårigheter som behöver tas om hand, för att inte drogen ska behöva vara ett alternativ i en framtid
  • För dig som behöver ytterligare behandling vid primärbehandlingens slut kan vi erbjuda fördjupad behandling på Klaragården, som också ingår i vår regi.

Övergripande så finns våra verksamheter i Hudiksvalls omnejder i fyra hus med olika inriktning, beroende på vart i behandlingen du befinner dig. Dessa är Lindalen, Håsta, Linnéagården och Klaragården. Vi skiljer män och kvinnor åt i behandling på alla enheter förutom på abstinensavdelningen.

Ladda ned vårt infoblad om Klaragården och Linnéagården

Undrar du något?

Har du en fråga som du inte
hittar svaret på här?

Eller om du vill ansöka om plats?

I så fall kan du kontakta Lindalen
så svarar vi dig så fort vi kan.

Anders fd missbrukare berättar…

Klicka på någon av rubrikerna nedan så får ni höra och se Anders berätta om sin historia och upplevelse på Lindalen.