Krim program på Lindalen

”Vi kom alla hit med ryggsäckar fulla med skit”

Om vi ska försöka visualisera Lindalens unika vårdkedja, så börjar den med en abstinens och motivationsbehandling, och i andra änden finns utsluss/fas2 där programmet Kriminalitet som livsstil är ett sorts sista avstamp till ett fungerande liv.

Med ett djupt eller medeldjupt missbruk följer så gott som alltid kriminalitet med. Erfarenheten visar att även om man lyckas ta sig ur sitt alkohol/drogmissbruk finns ofta kriminella beteenden kvar som är lika viktiga att behandla som missbruket i sig.

Under hösten 2021 publicerade Hela Hälsingland en artikelserie baserad på intervjuer med inskriva på Lindalen som precis genomfört programmet Kriminalitet som livsstil.

Här kan man ta del av hela artikelserien, och vid frågor och/eller önskan om mer information är man välkommen att kontakta oss på Lindalen.

Del ett

Del två

Del tre

Del fyra och fem