Lindalen på Instagram

Nu finns Lindalen på Instagram som Lindalens behandlingshem

Lindalen på Instagram

QR kod för Lindalen på Instagram

Sober October

Det här initiativet sprider vi gärna !

Trevlig helg

 

 

 

 

Trollskt !

Trollskt runt Lindalen i dag, och en påtaglig känsla av samhörighet med naturen skapar en ödmjuk tanke
om att människa och natur hör ihop. Allt hör ihop, allt är samma.

Även om andlighet är en grundsten i tolvstegsprogrammet så är det inget hokus-pokus, utan ett
konkret handlingsprogram för ett fungerande liv i tillfrisknande ur missbruk, och det är vi stolta över
att sprida kunskap om på alla våra verksamheter.

-Lindalen-Linnéagården-Klaragården-Håsta halvvägshus