Hämtning i hemkommunen.

Vi vill påminna om möjligheten för oss att hämta klienter i hemkommunerna vid inskrivning för att underlätta vid placering. Hör av er så hittar vi gemensamma lösningar!

Håsta Halvvägshus Walkabout

Den 18 maj beger sig klienter och personal på Håsta Halvvägshus flera mil långt in i de djupa Hälsingeskogarna. Vi kommer genomföra den årliga vandringen som vi kallar ”Håstas walkabout”. Känslan av att vara del av något större, något som fanns före mig och som kommer finnas kvar efter mig. Känslan av att höra ihop med det som finns runt om mig; växter och djur, vatten, himmel och jorden under mina fötter.

Vandringen syftar till gemenskap och sammanhållning att som grupp lösa hinder och problem som uppstår på vägen tillsammans. Att slutligen med gemensam kraft ta sig fram till målet. Vandringen handlar lika mycket om att hitta sig själv och dela tankar och reflektioner.

Nu har vi en komplett vårdkedja

2020-03-02 slår vi upp dörrarna för att även kunna erbjuda dagbehandling. Därmed är vårdkedjan komplett! Se vidare under fliken Öppenvård.