Lindalen

Behandlingshem för drog- och alkoholberoende

Lindalen är ett behandlingshem som erbjuder professionell behandling för män av alkohol- och drogmissbruk med hjälp av 12-stegsbehandling. På Lindalen erbjuds en fem veckor lång primärbehandling. Vi erbjuder också abstinensbehandling.

För dig med alkohol- eller drogproblem

Lindalen är ett behandlingshem för människor med beroendeproblematik, exempelvis med alkohol eller droger. Vi möter och vägleder dig utifrån där du är, med vetskapen om att du som individ är expert på ditt eget liv.

Primärbehandling för män

Vår primärbehandling är fem veckor lång. Programmet grundar sig på Minnesotamodellens 12-stegsprogram. Vår utgångspunkt är att ett beroendetillstånd är en livslång (kronisk), fortskridande och dödlig men behandlingsbar sjukdom. Tillfrisknande under drogfrihet sker inom alla livsområden, psykiskt, fysiskt, socialt och själsligt. Individens eget ansvar och förmågor betonas. Beroendesjukdomens yttringar påverkas av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

Behandlingen sker i första hand i grupp, den är kognitiv, konsekvens- och lösningsinriktad med fokus på att individen ska upphöra med sitt användande av alkohol och narkotika och bryta sin destruktiva livsstil med en klart uttalad riktning mot AA/NA som den verksamma behandlingen på sin sjukdom. Vi fokuserar även på de känslomässiga svårigheter som behöver tas om hand, för att inte drogen ska behöva vara ett alternativ i en framtid.

Hur går det till?

Fokus på primärbehandlingen är att du ska avsluta användandet av alkohol och narkotika och bryta den destruktiva livsstilen. Detta sker genom en klart uttalad riktning mot AA/NA som den verksamma behandlingen.

Tillfrisknande under drogfrihet sker inom alla livsområden, psykiskt, fysiskt, socialt och själsligt. Individens eget ansvar och förmågor betonas.

Beroendesjukdomens yttringar påverkas av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

  • Här genomgår du en behandling på fem veckor grundad på 12-stegsmodellen
  • Behandlingen sker i första hand i grupp, den är kognitiv, konsekvens- och lösningsinriktad
  • Vi fokuserar på de känslomässiga svårigheter som behöver tas om hand, för att inte drogen ska behöva vara ett alternativ i en framtid
  • Ladda ner vårt infoblad om Lindalens primärbehandling för män

Mer om Lindalen

Lindalen är beläget strax utanför Hudiksvall i Forsa, Hälsingland. Vår behandling bygger på AA/NA:s 12-stegsprogram, den s.k. Minnesota-modellen.

Övergripande så finns våra verksamheter i Hudiksvalls omnejder i fyra hus med olika inriktning, beroende på vart i behandlingen du befinner dig. Dessa är Lindalen, Håsta, Linneagården och Klaragården. Vi skiljer män och kvinnor åt i behandling på alla enheter förutom på abstinensavdelningen.

  • Avgiftnings-/abstinensbehandling
  • Primärbehandling
  • Fördjupad behandling och utsluss
  • I alla behandlingsprogrammen ingår motivationsprogram.

Som komplement till dessa tre huvudbehandlingar som i sig i vissa fall består av flera behandlingssteg erbjuder Lindalen:

  • Eftervård
  • Program om kriminell livsstil (som del i behandling eller för utomstående).

Undrar du något?

Har du en fråga som du inte
hittar svaret på här?

Eller om du vill ansöka om plats?

I så fall kan du kontakta Lindalen
så svarar vi dig så fort vi kan.

Anders fd missbrukare berättar…

Klicka på någon av rubrikerna nedan så får ni höra och se Anders berätta om sin historia och upplevelse på Lindalen.