Håsta HVB och Halvvägshus

Behandlingshem för män från 18 år med missbruk eller kriminalitetsproblem. Terapi, information, ekonomisk rådgivning, utbildning och praktisk träning ger ny mening i livet.

Håsta har lång erfarenhet av behandling av personer som har ett missbruk eller en kriminell livsstil. Det har gett oss kunskap och insikt om hur behandlingen ska lyckas. Vi anpassar behandlingen till varje individs speciella behov. Med alkohol- och drogterapeuter, socionom, läkare, sjuksköterska, etisk rådgivare samt kognitiv psykoterapeut kan vi ge mycket bra behandling, service och utbildning. Vi erbjuder evidensbaserade behandlingsmetoder och insatser genomförda av kompetenta medarbetare som säkrar måluppfyllelsen- ett liv fritt från beroende av alkohol, narkotika eller kriminalitet.

Vår terapeutiska behandling i olika variationer har visat sig ge mycket goda resultat i form av förändrade tankesätt, nya attityder och ett nytt beteende.

Behandlingstidens längd och utformning varierar, men beräknas i genomsnitt till sex månader. Här ges möjlighet att efter egen förmåga rehabiliteras till ett socialt, tryggt och nyktert/drogfritt liv med kvalitet och balans.

Här i Hudiksvall finns ett stort utbud av AA- och NA-möten vilket ger möjlighet till bra mötesrutiner.

Vi arbetar utifrån 12-stegsprogrammet. Ett av målen med denna behandling är att underlätta kommunikation och tillfrisknande i familjen. Det är viktigt att tillfriskna fysiskt, psykiskt, själsligt och socialt.

Här lär du dig vad beroendesjukdom är och hur vi behöver leva för att hantera vår sjukdom och våra känslor, hur vår livshistoria präglat oss, vilka mönster vi levt efter och börjar träna oss på att göra annorlunda/hitta nya mönster och rutiner.

Tillsammans skapar vi förutsättningar att leva, inte varje dag som om den vore den sista, utan som om den vore den första!

Ladda ner vårt infoblad om Håsta Halvvägshus

Hur går det till?

 • Behandlingen sker i form av föreläsningar, lektioner, personliga arbetsuppgifter och tolvstegsarbete utformat efter individuella behov samt enskilda samtal.
 • I det fördjupade programmet praktiserar du vad du lärt dig i primärbehandlingen.
 • Träning av ärlighet, tillämpning och utveckling av värderingssystem samt att hitta en harmonisk livsstil.
 • Du får större insikt om dina drivkrafter och destruktiva livsmönster genom våra temaveckor t.ex.  Krim-I och II, Vuxna/Barnveckor.
 • I ett senare skede av behandlingen finns möjlighet att bo i vår utslusslägenhet. Här får du träna mer på att ta eget ansvar. Flera brukar i detta skede ta steget till studier, praktik och arbete. Inte allt för sällan väljer man att stanna kvar i Hudiksvall. Där är vi behjälpliga till eget boende med eget kontrakt och sysselsättning i samband med utskrivning från Håsta.

Eftervård

Under behandlingen planeras din eftervård, utifrån dina behov. Målet är att bana väg för livslång medverkan i någon självhjälpsgrupp samt att göra förändringar i livet som underlättar för ett fortsatt nyktert/drogfritt liv.

Hur går det till?

 • Vi ses en kväll i veckan under 11 månader i en eftervårdsgrupp med en av våra alkohol- och drogterapeuter. För dem som inte har möjlighet att ta del av vår eftervård i Hudiksvall erbjuds två inneliggande reptetionsveckor som alternativ.
 • Samarbetet med våra remittenter är av stor vikt för en lyckad behandling. Vi gör därför besök med våra klienter i respektive hemkommun för att underlätta det samarbetet.

Behandling för män med kriminalitetsproblem:

Klienten genomgår ett program om kriminalitet i två steg där vi arbetar med att identifiera de kriminella tankemönstren. Krim I och Krim II är en vecka vardera och går med ca en månads mellanrum. Vi utgår från Gunnar Bergströms kriminalitetsprogram.

Krim 1

Klienten genomgår ett program om kriminalitet där vi arbetar med att identifiera de kriminella tankemönstren:

 • Rättfärdigande
 • Avskärmning
 • Utvaldhet
 • Maktorientering
 • Sentimentalitet
 • Superoptimism
 • Intellektuell lättja
 • Osammanhängande

Dessa mönster använder den kriminelle för att kunna begå brott.

Krim 2

Steg två handlar om att utmana drivkrafterna och tankemönstren samt att medvetandegöra brottsoffrets påverkan.

Övergripande så finns våra verksamheter i Hudiksvalls omnejder i fyra hus med olika inriktning, beroende på vart i behandlingen du befinner dig. Dessa är Lindalen, Håsta, Linneagården och Klaragården. Vi skiljer män och kvinnor åt i behandling på alla enheter förutom på abstinensavdelningen.

Kriminalitet som livsstil: Ladda ned infoblad här

Undrar du något?

Har du en fråga som du inte
hittar svaret på här?

Eller om du vill ansöka om plats?

I så fall kan du kontakta Lindalen
så svarar vi dig så fort vi kan.

Anders fd missbrukare berättar…

Klicka på någon av rubrikerna nedan så får ni höra och se Anders berätta om sin historia och upplevelse på Lindalen.

Kriminalitet som livsstil

Ladda ned infoblad här