Inlägg av

Lindalen / Klaragården rankad nr 1 i ny upphandling

I Upphandling Södertörns upphandling HVB för vuxna med beroendeproblematik, har Lindalen/Klaragården rankats Nr 1 inom området ”HVB för enbart kvinnor” Dessutom är Lindalens övriga enheter rankade inom top 10 i de flesta övriga områden som upphandlingen avser ! Vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt givande samarbete med Haninge & Nynäshamns kommuner.