Inlägg av

Trollskt !

Trollskt runt Lindalen i dag, och en påtaglig känsla av samhörighet med naturen skapar en ödmjuk tanke om att människa och natur hör ihop. Allt hör ihop, allt är samma. Även om andlighet är en grundsten i tolvstegsprogrammet så är det inget hokus-pokus, utan ett konkret handlingsprogram för ett fungerande liv i tillfrisknande ur missbruk, […]