Anhörigprogrammet

Vi vänder oss till Dig, i egenskap av familjemedlem, arbetskamrat, vän, granne, kontaktperson e.t.c. Du kan även delta utan att ha någon beroende i Din närhet.

Att vara anhörig

De flesta anhöriga har lärt sig att anpassa sig till den beroendes beteende på något sätt. Andra gör det möjligt för den beroende att fortsätta dricka eller droga, genom att ta hand om konsekvenserna för det han/hon gör. Vissa skyddar den beroende genom att dölja problemet utåt. Andra är rädda, det gäller att inte göra den beroende upprörd på något sätt. Somliga människor undviker situationen genom att dra sig tillbaka eller gå sin väg, vägrar att prata om problemet, andra är frustrerade och fyllda av ilska.

Vi inser att nästan alla som kommer till denna vecka kommer med blandade känslor av allt från sorg och ilska till en önskan om en snabb lösning på alla problem. Vi hoppas kunna erbjuda Dig en möjlighet att se realistiskt på situationen och hjälpa Dig upptäcka vilka valmöjligheter som står Dig till buds.

Boende

Alla bor på Forsa Folkhögskola där vi också äter god hemlagad mat, fikar och arbetar i grupp. Aktiviteterna sträcker sig över hela dagarna och även kvällarna. Personal är med på dagtid. Vi har fina resultat trots att vi träffas endast i fem dagar.

Hur går det till?

Den här veckan passar alla, den handlar om att lära sig ta ansvar för sitt eget liv och att vi själva oftast väljer hur våra liv ska se ut.

  • Vi lär oss att styrka oss själva för att eventuellt kunna hjälpa de personer som vi oroar oss för, på ett bra sätt
  • Vi lär oss att sätta gränser, säga nej till saker vi inte vill och ge oss själva tillfällen att må bra
  • Vi talar om kontroll som vi utövar över andra personer i hemmet, bland vännerna, på arbetet och så vidare
  • Vi diskuterar och lär oss om olika roller som skapas i våra relationer, medberoende och möjliggörande har en stor plats

Föreläsare med mera

Förutom detta har vi en föreläsning om beroendesjukdomen samt en nykter alkoholist som tillbringar en eftermiddag med oss för att berätta om sitt liv. Vi har inga konfrontationer med patienterna som är i behandling hos oss. Besök på ett AA-möte ingår en kväll (öppet möte). De som arbetar med anhöriga har egna erfarenheter av familjesjukdomen alkoholism.

Vem kan komma hit?

Om Du blir inbjuden av någon som varit på behandling hos oss kostar det Dig inget. Du måste dock själv ordna med ledighet (semester, kompledigt, sjukskrivning) samt bekosta resan till och från.

Om Du vill komma till vårt anhörigprogram utan att ha någon anhörig i behandling uppmanar vi Dig att ta kontakt med Din kommun eller arbetsgivare som ofta har god förståelse och bistår om Du berättar Dina behov. För mer information ring 0650-320 40 eller skicka ett mail till info@lindalen.com

Undrar du något?

Har du en fråga som du inte
hittar svaret på här?

Eller om du vill ansöka om plats?

I så fall kan du kontakta Lindalen
så svarar vi dig så fort vi kan.

Anders fd missbrukare berättar…

Klicka på någon av rubrikerna nedan så får ni höra och se Anders berätta om sin historia och upplevelse på Lindalen.