Abstinensbehandling

Varför abstinensbehandling?

Lindalen erbjuder patienten en unik möjlighet att ta sig igenom den akuta abstinensfasen och få en möjlighet att bryta ett aktivt missbruk. Medicinsk abstinensbehandling kan för många vara den enda vägen till att bryta sitt aktiva missbruk eftersom patienterna får så många och så svåra abstinenssymtom att de snart återfaller om de försöker sig på detta på egen hand. Det kan i vissa fall innebära direkt livsfara om en patient utsätter sig för inadekvat eller för snabb utsättning av alkohol eller droger. Abstinensbehandling syftar till att undvika ångest, oro, smärta, delirium, med mera så långt det är möjligt.

Varför abstinensbehandling hos oss?

Lindalens avdelning för medicinsk abstinensbehandling, som är en viktig del i en högkvalitativ vårdkedja, räknas av många som landets bästa inom sitt område. Vi anpassar abstinensbehandlingen individuellt för patienten med hjälp av medicinskt utbildad personal och väl utarbetade vårdprogram. På avdelningen, som är bemannad dygnet runt, finns specialistläkare, specialistsjuksköterskor och undersköterskor. Det finns även beroendeterapeuter och behandlingspedagoger som hjälper till att förbereda patienten inför nästa fas. Lindalen erbjuder en kostnadseffektiv abstinensbehandling med goda och långvariga resultat vilket ger möjlighet att slussa in patienten i nästa fas av behandlingen om så önskas.

”Jag har aldrig varit på en så bra behandling som på Lindalens avgiftning. Jag har missbrukat alla droger som finns i över tjugo år och varit på många avgiftningar men det här är första gången jag fått den hjälp jag verkligen behöver. Ni fattade vad jag behövde för hjälp och jag hade varit död utan den. Lindalen är bäst i Sverige på det här och ni har även den bästa personalen man kan tänka sig”

-Citat från en patient som varit nykter och drogfri i snart sju år.

Vilka kan vi ta emot?

På Lindalen behandlar vi de flesta missbruk av kemiska substanser såsom alkohol, opiater, cannabis, bensodiazepiner, centralstimulantia, lyrica, med mera. Vi behandlar även blandmissbruk och våra vårdtider kan vara upp till 30 dagar. Vi behandlar med korstoleranta läkemedel utefter väl beprövade vårdprogram (över 30 års erfarenhet). Både kvinnor och män är välkomna till Lindalen.

Hur går det till?

När patienten kommer till oss har vi redan fått en del information och vid inskrivningen fortsätter intervjun med syfte att ta reda på så mycket som möjligt om patienten för att därigenom kunna anpassa den medicinska och psykosociala behandlingen utefter hans eller hennes missbruk och förmågor. Vår målsättning är att behandla abstinenssymtomen så de helt eller delvis försvinner både medicinskt och med psykosocialt stöd. Vi ska möta patienten där han eller hon befinner sig just nu och de ska även bemötas med värdighet och empati.

Mer om Lindalen

Lindalen är beläget strax utanför Hudiksvall i Forsa, Hälsingland. Vår behandling bygger på AA/NA:s
12-stegsprogram, den så kallade Minnesota-modellen.

Övergripande så finns våra verksamheter i Hudiksvalls omnejder i fyra hus med olika inriktning, beroende på vart i behandlingen du befinner dig. Dessa är LindalenHåstaLinnéagården och Klaragården. Vi skiljer män och kvinnor åt i behandling på alla enheter förutom på abstinensavdelningen.

Informationshäfte om abstinensavdelningen

Undrar du något?

Har du en fråga som du inte
hittar svaret på här?

Eller om du vill ansöka om plats?

I så fall kan du kontakta Lindalen
så svarar vi dig så fort vi kan.

Anders fd missbrukare berättar…

Klicka på någon av rubrikerna nedan så får ni höra och se Anders berätta om sin historia och upplevelse på Lindalen.