Trollskt !

Trollskt runt Lindalen i dag, och en påtaglig känsla av samhörighet med naturen skapar en ödmjuk tanke
om att människa och natur hör ihop. Allt hör ihop, allt är samma.

Även om andlighet är en grundsten i tolvstegsprogrammet så är det inget hokus-pokus, utan ett
konkret handlingsprogram för ett fungerande liv i tillfrisknande ur missbruk, och det är vi stolta över
att sprida kunskap om på alla våra verksamheter.

-Lindalen-Linnéagården-Klaragården-Håsta halvvägshus

Lindalen / Klaragården rankad nr 1 i ny upphandling

I Upphandling Södertörns upphandling HVB för vuxna med beroendeproblematik,
har Lindalen/Klaragården rankats Nr 1 inom området ”HVB för enbart kvinnor”

Dessutom är Lindalens övriga enheter rankade inom top 10 i de flesta övriga områden
som upphandlingen avser !

Vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt givande samarbete med Haninge &
Nynäshamns kommuner.

Nya och uppdaterade broschyrer

Helgläsning i form av uppdaterade broschyrer för våra olika enheter finns nu att hitta på websidan 🙂