Kriminalitet som livsstil – Håsta Halvvägshus AB

I kölvattnet av beroendet finns flera aspekter att ta hänsyn till. En vanlig aspekt är kriminalitet och inte allt för sällan har den nyktra beroende kvar kriminella tankemönster. Dessa kriminella tankemönster leder i regel tillbaka till missbruk och beroende med alla de konsekvenser det innebär. När kriminaliteten blir ett sätt att leva och ett sätt att möta livets svårigheter kallar vi det en livsstil. För att erbjuda en väg ut ur kriminaliteten har Pedagogkonsult utvecklat olika behandlingsprogram.
De program som går under namnet Kriminalitet som livsstil utformades av Gunnar Bergström med början under år 1996. För att säkerställa programmens framtid bildades Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil under 2006.
Stiftelsen är registrerad hos länsstyrelsen i Östergötlands län.

 

Vår handledare i kriminalitet som livsstil Magnus Westling vid i Hudiksvall har lång erfarenhet av att driva behandling individuellt och i grupp för både män och kvinnor. Vid gruppbehandling görs så kallade två krimveckor där man ser över olika kriminella tanke-beteendemönster, drivkrafter och offerrollen. Vid individuell behandling ges det 24 träffar 1–2 gånger i veckan.

Innan programmet påbörjas får klienten gör en PIKT (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster) är ett test utformat av Glenn D Walters. Testet används för att bedöma en persons eventuella tankemönster. Testet visar även om personen har en proaktiv eller reaktiv kriminell livsstil, vilket i sin tur formar behandlingsupplägget för klienten. PIKT finns i en version för vuxna och en för ungdomar.