Hämtning i hemkommunen.

Vi vill påminna om möjligheten för oss att hämta klienter i hemkommunerna vid inskrivning för att underlätta vid placering. Hör av er så hittar vi gemensamma lösningar!